HSB:s Brf Morkullan hittar man på Erikslundsvägen 1-11 i stadsdelen Rosenkälla i Nyköping.Området består av av bebyggelse med flerbostadshus, radhus och friliggande villor från 60 talet och ligger ca två kilometer öster om centrum. Rosenkälla gård hade anor från 1600-talet och namnet kommer från den springkälla omgärdad av rosenbuskar som då var en av Nyköping vattentäkter och varifrån vattnet rann ett par kilometer genom urborrade trästammar.

Föreningens egendom består av fastigheterna  Morkullan 1 och Stormfågeln 2 och lägenheterna är fördelade på sex stycken sexvåningshus med hiss som färdigställdes 1964 och innehåller 163 lägenheter om 12 200 m2. Föreningen har 141 parkeringsplatser

 

 

 

Erikslundsvägen 7-11 under uppförande, året är 1964.  Bilden är hämtad från Nyköpings kommuns bildarkiv.