Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för max sex månader, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.Föreningen tar ut en avgift i samband med ansökan som är max 10 % av vid varje tillfälle fastställt prisbasbelopp per år.Hyr man ut i ett halvår så blir avgiften således max 5 % av ett prisbasbelopp .Prisbasbeloppet år 2024 är 57 300 SEK. Uthyrning inom familjen är avgiftsfri.

Läs noggrant igenom riktlinjerna nedan innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökan om andrahandsupplåtelse
Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand 
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning