Välkommen till HSB:s Brf Morkullan !

 

Genom ditt köp av lägenhet i Brf Morkullan i Nyköping har du blivit medlem i vår bostadsrättsförening och vi vill hälsa dig välkommen till oss ! Bostadsrättsföreningen äger föreningens fastighet inklusive alla lägenheter i husen.Du som bostadsrättshavare äger en andel i bostadsföreningen. Din andel kallas bostadsrätt motsvarar din andel av föreningens förmögenhet samt ger dig rätt att under obegränsad tid nyttja din lägenhet. Som bostadsrättshavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan även i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta eget ansvar. 

Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet, men du har också ansvar för fastigheten som sådan och kringmiljön.

Vad som är föreningens ändamål och syfte,hur styrelsen väljs och arbetar, hur en stämma ska gå till och hur saker praktiskt och juridisk ska skötas finns att läsa i föreningens stadgar.De är föreningens "lagbok".Stadgarna utgörs av HSB:s normalstadgar som har anpassats och antagits av Morkullans föreningsstämma.Du kan hämta dessa hos vicevärden eller ladda ner dom här på hemsidan                                                                                                                                                                              

Dokumentet nedan är tänkt att ge en liten hjälp på vägen till de möjligheter som finns i föreningen men också vad som åligger dig som bostadsrättshavare att ansvara för. r att det ska vara lättare att finna det du söker är informationen uppdelad i stycken med ett ledord som beskriver vad stycket handlar om.

Har du frågor eller förslag är du välkommen att höra av dig till vicevärd eller styrelse. Namn och telefonnummer hittar du på namntavlan i trapphuset och här

   Återigen - Välkommen!

 

  230904 Välkommen till Brf Morkullan