Parkering

Föreningen har totalt 141 parkeringsplatser Det finns utomhusparkeringar med eluttag samt parkeringar i carport med eller utan eluttag. För parkeringsplatser med vanligt motorvärmaruttag ingår kostnaden för el i månadskostnaden för parkeringsplatsen.Från och med Januari 2022 finns 12 st parkeringsplatser med laddstolpe för elbil. För att kunna använda laddstolpe krävs ett separat avtal med Opigo AB som sköter mätning och debitering av förbrukad el. När efterfrågan är större än tillgången upprättas en kölista. Mer än en parkeringsplats per lägenhet beviljas bara i mån av tillgång. Om behoven förändras kan den som beviljats mer än en parkeringsplats få avstå från en av platserna.I det läget får den som senast beviljats en extra plats avstå först enligt tidigare stämmobeslut.

  • Parkeringsplats med eluttag för motorvärmare 180 kr /månad 
  • Parkeringsplats i carport 150 kr /månad
  • Parkeringsplats i carport med eluttag för motorvärmare 210 kr/månad 
  • Parkeringsplats med laddstolpe för elbil 275 kr/ månad , kostnad för förbrukad el via Opigo tillkommer 

 Om du önskar hyra parkeringsplats så beställer du via mitt HSB. Här hittar du information om hur det fungerar -> Instruktion för digital köhantering Ibland är det kö till vissa typer av parkeringsplatser, i så fall kan du se din plats i kön i mitt HSB. 

 

 

 

 

 

 

  Refresh Captcha