Husen är anslutna till kabel-TV genom avtal med Com hem. För närvarande utsänds ett digitalt basutbud som man kan se utan digitalbox eller CA modul man har en TV som har en inbyggd digital mottagare. De flesta TV apparater som är tillverkade efter 2008-2009 har inbyggd digital mottagare.Föreningen har också ett gruppavtal med Com hem som var och en kan ansluta sig till . Via gruppavtalet får man tillgång till ett större antal kanaler. För att se vilka kanaler som f.n. ingår se comhem.se "TV-Silver".Det utökade kanalpaketet kräver att man har en digitalbox och den tillhandahålls kostnadsfritt av Com hem.

Om du vill ansluta dig till grupp avtalet kontaktar du Com hems kundtjänst och anger Brf Morkullan som referens. Ange också att anslutningen gäller via det vanliga TV-uttaget (fiber coax).Om du vill avsluta anslutningen till gruppavtalet eller flyttar från föreningen så måste ni kontakta Com hem och säga upp er anslutning till avtalet.Den digitalbox som ni har fått via Com hem ska samtidigt returneras. Beställning av ytterligare delar av Com hems utbud kan göras på tel 90 222 eller på www.comhem.se. Kostnaden för ytterligare tjänster betalas av resp. lägenhetsinnehavare.

Det är tillåtet att montera en egen parabolantenn på balkongen så länge den i sin helhet befinner sig inom ditt balkongutrymme.