Nyheter

TID: Torsdag den 15 februari klockan 19:00

PLATS: VIP lokalen på Rosvalla

Vi bjuder på en smörgås och en flaska vatten eller kaffe. Det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt av föreningens medlemmar sluter upp. Varje medlem äger rätt att medföra ytterligare en familjemedlem. Av bifogad dagordning framgår de ärenden som skall behandlas på stämman.

Motion till stämman och kallelse finns på anslagstavlorna och här på hemsidan. Kallelse och årsredovisning har delats ut i postboxarna. 

Stämman 2023 beslutade att anta HSB:s nya normalstadgar och stämman 2024 behöver fastställa beslutet. Änding av stadgar måste godkännas vid två stämmot efter varandra.

 

Vi ber Dig fylla i anmälningstalongen på sidan 3 och lämna den till styrelsen, Erikslundsvägen 5, eller på e-mail till  senast den 13 februari 2023.

 VÄLKOMNA!

 Nyköping 2024-01-21

 STYRELSEN

 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2024.pdf

HSB Brf Morkullan ÅR 2223.pdf 

Motion till stämma 2024.pdf

Styrelsens kommentarer till motion från Thomas Johansson angånde förbud mot gruppavtal som inte direkt berör fastigheten.pdf

Normalstadgar 2023 HSB Bostadsrättsförening.pdf

Vi har tidigare informerat att hasigheten på bredbandet kommer att höjas från 100 till 250 Mbit/s. För att få den högre hastigheten behöver man som boende kontakta Tele2:s kundtjänst och få ändringen aktiverad Det blev tyvärr ett missförstånd och vi i styrelsen utgick från att alla skulle få den högre hastigheten automatiskt men så är det alltså inte.

Så här tar du del av dina tjänster För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta oss på Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så hjälper vi dig. Du kan som boende också beställa dina tjänster på tele2.se/gruppavtal.

 Notera att ditt nuvarande bredband 100 Mbit/s fortsätter att fungera som tidigare så du behöver inte uppgradera till bredband 250 Mbit/s om du känner att du inte har något behov av den högre hastigheten.