Nyheter

Tyvärr är underlaget från HSB otydligt när det gäller hur man ska kryssa i valen under punkt 24 

Man kryssar för antingen eller, se exempel i filen nedan

Det är viktigt att det blir rätt för att poströsten ska räknas som giltig. 

Ni som redan har lämnat in er röst kommer att bli kontaktade och få möjlighet att korrigera om det blivit fel. 

 

 

poströstning exempel

Som vi tidigare informerat om kommer årets föreningsstämma genomföras genom poströstning på grund av COVID-19 pandemin. Vi hoppas att detta ska vara en engångsföreteelse att vi i framtiden kan träffas och genomföra stämman på vanligt sätt. Vi har idag den 29/1 satt upp kallelse till ordinarie föreningsstämma på anslagstavlorna. Varje hushåll har fått en kallelse ,årsredovisning och underlag för poströstning utdelad i postboxen. Kallelse till stämman, årsredovisning samt underlag för poströstning finns också nedan i pdf format för er som föredrar det eller inte är hemma och kan ta del av det utdelade materialet. 

I underlaget beskrivs hur själva poströstningen går till. Kontakta styrelsen om ni har frågor.

 

 

 

 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021

HSB Brf Morkullan 2019_2020

Underlag för föreningsstämma genom poströstning

 

Alla vet att det har strulat ordentligt med avierna för Januari-Mars. 

De som har autogiro , där ska det ordnas som vanligt, tänk på att ha teckning på kontot som det dras ifrån. 

Ni som har e-faktura måste registrera betalningarna för Januari-Mars manuellt med de pappersfakturor som ni fick med posten den 23/12.

Ni som betalar via pappersfaktura registrerar betalningen som vanligt med de pappersfakturor som ni fick i posten den 23/12. 

Om man har råkat betala in avgiften via den första avin som skickades ut så går det bra att betala in mellanskillnaden på samma OCR nummer.

Kontakta HSB om ni har frågor.