Nyheter

Asfaltering av parkeringar

Nu är det dags för Svevia att asfaltera parkeringarna och de körvägar som vi var tvungna att gräva upp för byte av avloppsrör. Det kommer att göras Måndag-Tisdag den 23-24 November. Det innebär att de övre parkeringsdäcken stängs av och alla bilar måste flyttas. Eventuella frågor besvaras av HSB förvaltare Niklas Rehnström 010-442 55 00