Nyheter

Månadsavgifterna igen

Alla vet att det har strulat ordentligt med avierna för Januari-Mars. 

De som har autogiro , där ska det ordnas som vanligt, tänk på att ha teckning på kontot som det dras ifrån. 

Ni som har e-faktura måste registrera betalningarna för Januari-Mars manuellt med de pappersfakturor som ni fick med posten den 23/12.

Ni som betalar via pappersfaktura registrerar betalningen som vanligt med de pappersfakturor som ni fick i posten den 23/12. 

Om man har råkat betala in avgiften via den första avin som skickades ut så går det bra att betala in mellanskillnaden på samma OCR nummer.

Kontakta HSB om ni har frågor.