Nyheter

Nya stadgar

Nu är föreningens nya stadgar godkända och registrerade hos HSB respektive Bolagsverket. Stadgarna finns tillgängliga som pdf fil i "Mitt HSB" och här på förenings hemsida. Kontakta styrelsen om du önskar ett utskrivet exemplar.

 https://www.brfmorkullan.se/mitt-boende/stadgar