Nyheter

TID: onsdag den 15 februari klockan 19:00

PLATS: VIP lokalen på Rosvalla

Vi bjuder på en smörgås och en flaska vatten eller kaffe. Det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt av föreningens medlemmar sluter upp. Varje medlem äger rätt att medföra ytterligare en familjemedlem. Av bifogad dagordning framgår de ärenden som skall behandlas på stämman.

Motioner och de nya stadgarna finns på anslagstavlorna och här på hemsidan. Kallelse och årsredovisning har delats ut i postboxarna.

 

 Vi ber Dig fylla i anmälningstalongen på sidan 3 och lämna den till styrelsen, Erikslundsvägen 5, eller på e-mail till senast den 13 februari 2023.

 VÄLKOMNA!

 Nyköping 2023-01-20

 STYRELSEN

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023.pdf

Publik årsredovisning.pdf 

Normalstadgar 2023 HSB Bostadsrättsförening.pdf

Motion till stämman.pdf