Nyheter

Kommunen kommer att stänga vattnet mellan klockan 09:30 och 14:00 Torsdag den 15/10 pga underhållsjobb. Färskvattentankar kommer att ställas upp utanför Erikslundsvägen 13 och Ängstugevägen 45 Missfärgning av vatten kan förekomma. Undvik att tvätta den närmaste dygnet efter att vattnet släpps på.

Onsdag den 30/9 kommer vi att behöva stänga av vattnet på Erikslundsvägen 5 för att kunna koppla in de nya avloppsledningarna. Räkna med att det är avstängt från klockan 08:00 och fram till klockan 12:00 Vattnet kan komma att bli missfärgat med det försvinner om ni spolar. Undvik att tvätta vitvätt under dagen.   

Vi vill påminna om att tidplanen för målning av källargolven är ändrad. Erikslundsvägen 3 kommer att målas mellan den 28/9 och den 2/10 enligt plan. Erikslundsvägen 5 skjuts fram en vecka och kommer att målas mellan den 5/10 och den  9/10. Orsaken till ändringen är att vi vill att byte av av avloppsrör ska vara klart invändigt innan målning. Jobbet med avloppen rullar på bra men vi är några dagar sena på grund av sjukdom.

Svevia kommer att behöva parkeringsplatserna 41-78 från Onsdag den 23 September och en dryg vecka framåt för arbetet med avloppen Erikslundsvägen 3-5. Då måste de parkeringsplatserna vara tomma. Tänk på att arbetet börjat klockan 07:00 på morgonen så flytta gärna bilen redan kvällen innan. Eventuella frågor besvaras av HSB förvaltare Niklas Rehnström tel 010-442 55 00.