Nyheter

Marves rör och Svevia kommer att byta inkommande vattenledningen som går till Erikslundsvägen 1-5.Det kommer att göras i morgon Onsdag den 9 September.De kommer att hålla på under hela dagen och vattnet kommer att vara avstängt i omgångar.Vattnet kan komma att bli missfärgat med det försvinner om ni spolar. Undvik att tvätta vitvätt under dagen.   

 

Som ni nog har märkt så har vi börjat med att byta ut avloppsledningarna utanför Erikslundsvägen 1-5. Vi hade som avsikt att informera innan arbetet påbörjades men missförstånd mellan oss entreprenören gjorde att arbetet rivstartade redan förra veckan.Om ni har läst stryrelseinfo. så vet ni att vi lät filma avloppsledningarna i början av sommaren och vi kom då fram till att dom var i mycket dåligt skick så vi har valt att byta ut dom omgående innan vi får akuta problem liknande det som vi hade vid 11:an tidigare i år. Nu när man grävt fram de gamla ledningarna så kan vi konstatera att det var rätt beslut. Skicket är verkligen dåligt och vi måste även byta rören som går in i källaren vilket vi inte räknade med från början.Man kommer att där det är möjligt att lägga dom nya rören parallellt med dom gamla men vissa av de gamla rören är dragna under parkeringsdäcken så här kommer vi att behöva hitta andra dragningar. Tyvärr är det enda rimliga alternativet att dra de nya ledningarna längs med det övre parkeringsdäcket vilket innebär att parkeringen måste stängas av ett antal dagar.Vi hade hoppats att det skulle gå att dra de nya ledningarna parallellt med vägen mellan husen men det alternativet fick vi stryka då det hade krävt omfattande sprängning av berg och det vill vi undvika.

Den ursprungliga tidplanen gick ut på att allt skulle vara återställt och klart under vecka 43. Vi får se hur det går med tanke på att det tillkommit lite mer jobb än vad som var planerat.I återställningen ingår även att fixa till vändplanen utanför 11:an.

Vi informerar några dagar innan parkeringarna stängs av. Det är mycket viktigt att alla flyttar sina bilar när det blir dags.

 

Kontakta Niklas Rehnström på HSB eller styrelsen om ni har frågor. 

 

Vi ställer in morgondagens målning av parkeringsplatserna. Det har kommit ny information om avloppsrören som gör att vi avvaktar. Ni behöver alltså inte flytta bilarna. Mer information om byte av avloppsrören kommer inom några dagar.

 

 

Vi vill påminna om att HSB kommer att måla parkeringsplatserna i morgon den 1/9 mellan klockan 07:00 och 12:00 Det gäller parkeringsplatserna med nummer 61-78 och 79-101. Det är viktigt att alla som har en av de berörda platserna flyttar sina bilar så att jobbet går att utföra.