Nyheter

Kom i håg att Tisdag den 22/4 är sista anmälningsdag om du/ni vill delta på föreningstämman nu på Torsdag den 24/2. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

 

 

 

 

 

TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR I BRF Morkullan

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

TID: torsdag den 24 februari klockan 18.30

PLATS: VIP lokalen på Rosvalla

Vi bjuder på en smörgås och en flaska vatten/läsk.

Det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt av föreningens medlemmar sluter upp. Varje medlem äger rätt att medföra ytterligare en familjemedlem. 

Vi vill samtidigt be alla att tänka på att pandemin inte är slut och vi har fortfarande stor smittspridning i samhället. Från styrelsens sida hoppades vi i det längsta att möjligheten att genomföra stämman genom poströstning skulle återinföras.

Vi har därför avvaktat med att boka lokal för att inte drabbas av kostnader för avbokning på grund av ändrade rekommendationer.Det är också bakgrunden till valet av lokal och att vi bjuder på enklare förtäring än vad vi brukar göra.  

Av bifogad dagordning framgår de ärenden som skall behandlas på stämman.

Vi ber Dig fylla i anmälningstalongen på sidan 3 och lämna den till styrelsen, Erikslundsvägen 5, eller på e-mail till senast den 22 februari 2022.

Kallelse till stämman och årsredovisning delas ut till samtliga hushåll och kallelsen finns även på föreningens anslagstavlor.

 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022.pdf  
HSB Brf Morkullan ÅR 2020-2021.pdf  

 

VÄLKOMNA!

 Nyköping 2022-02-08

 STYRELSEN