Nyheter

 

Torsdag den 3 september mellan kl 8-12 kommer HSB tillsammans med Secor, målare och snickare att göra en slutbesiktning av Erikslundsvägen 5-11. Har man fått skador invändigt av dörrbytet kontaktar man Ulrica Örtegren på HSB 010-442 55 80 eller skickar ett mejl om det till styrelsen på . Då tittar vi även på det den 3 september. Har man sjukdomssymptom och har skador som man vill att vi tittar på, kontaktar man Ulrica, så får vi titta på de skadorna vid ett annat tillfälle.

Här kommer tidplanen för de två sista husen. 

Notera att Erikslundsvägen 9 påbörjas nu på Torsdag den 13/8

Sanering av asbest på insida och demontering av dörr och karm utförs av Stahrebolaget.Därefter kommer Secor för montering av dörr och låscylinder. Arbetet sker samma dag och kommer att medföra att halva våningsplanet är helt avstängt / avskärmat förmiddagen resp. eftermiddagen på grund av sanering. Secor påbörjar dörrmontaget från ca 13.00 och gör då samtliga dörrar på våningsplanet. Arbetet kommer att medföra störningar för dig som boende i och med att hela våningsplanet blir påverkat under hela dagen.Arbetet startar 07:00 

Ni kan ladda ner tidplanen nedan.

Kontakta styrelsen om du har frågor. 

 

 

Brf Morkullan_schema_Erikslundsv_9_11.pdf

 

 

 

 

 

 

HSB BRF MORKULLAN KALLAR HÄRMED SAMTLIGA MEDLEMMAR TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

TID: onsdag 26 augusti klockan 18:00

PLATS: Erikslundsvägen 11 vändplan

Extra stämma skall hållas för beslut om föreningen ska köpa in sig i HSB solcellspark.

Det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt av föreningens medlemmar sluter upp. Dock bara en medlem/lägenhet i dessa coronatider.50 personers regeln gäller inte för bostadsrättsföreningar enligt HSB juridik.

Av bifogad dagordning framgår de ärenden som skall behandlas på stämman.

Joakim Mård från HSB kommer att finnas på plats för att svara på frågor om solcellsparken

Vi ber Dig fylla i anmälningstalongen på sidan 2 i kallelsen och lämna den i föreningens postfack på Erikslundsvägen 5 eller maila den till senast den 21 augusti 2020

VÄLKOMNA!

Nyköping 2020-08-07

STYRELSEN

 

Extra stämma Morkullan 2020-08-26.pdf
200805 bilaga till kallelse extra stämma.pdf

 

Tidplanen är justerad. Se bilagan nedan

Arbetet med att byta dörrar kommer att börja Måndag vecka 32 och pågår till mitten av vecka 33.

Sanering av asbest på insida och demontering av dörr och karm utförs av Stahrebolaget.Därefter kommer Secor för montering av dörr och låscylinder. Arbetet sker samma dag och kommer att medföra att halva våningsplanet är helt avstängt / avskärmat förmiddagen resp. eftermiddagen på grund av sanering. Secor påbörjar dörrmontaget från ca 13.00 och gör då samtliga dörrar på våningsplanet. Arbetet kommer att medföra störningar för dig som boende i och med att hela våningsplanet blir påverkat under hela dagen.Arbetet startar 07:00 i lägenheter till vänster när när du kommer ut ur hissen.

Ni kan ladda ner tidplanen nedan.

Kontakta styrelsen om du har frågor. 

 

  

 Brf Morkullan_200803.pdf