Nyheter

Vi har upptäckt att det blivit ett fel vid aviseringen för Juli månad.Det har blivit fel summor att få tillbaka /betala på elförbrukningen.Ni ska därför inte betala avin för Juli som ni just fått. Ny avi kommer så fort som möjligt.

Uppdatering 2020-06-23

Information från HSB kontoret. 

Nya avier kommer under vecka 27. Det gäller både om du får avin i pappersformat eller som e-faktura eller om du har autogiro.Det står att förfallodatum är den 30/6 men vi har flyttat fram det till den 5/7 så att det ska finnas möjlighet att hinna betala i tid.

Uppdatering 2020-06-29 

HSB har under dagen gått igenom samtliga aviseringar och de fel på de nya avierna som vi upptäckte i Fredags berörde bara en lägenhet. Avierna för övriga lägenheter är korrekta.

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nyligen haft problem med att källarförråd blivit förväxlade i samband med överlåtelse. Vi vill därför att alla kontrollerar så att numret på ert källarförråd stämmer överens med numret på er lägenhet. Numret på förrådet hittar ni på en liten skylt ovanför dörren. Kontakta styrelsen eller vicevärd Niklas Rehnström  om det inte stämmer.

 

Vi har nu gjort en ny besiktning av återstående hus och vi kan konstatera att Erikslundsvägen 5-11 kommer att kräva asbestsanering från insidan av lägenheten. Med facit i hand kan vi konstatera att Erikslundsvägen 1 hade ingen asbestbaserad tätning alls. Erikslundsvägen 3 hade asbestbaserad tätning på utsidan mot trapphuset. Erikslundsvägen 5-11 har asbestbaserat tätning från både utsida och insida.Man kan naturligtvis undra varför vi inte har kollat detta innan vi startade projektet men vi kunde rimligen inte förutse att de gamla dörrarna skulle vara monterade på tre olika sätt beroende på vilket hus vi pratar om

Dörrbytet på Erikslundsvägen 5 kommer att återupptas igen Måndag den 22/6 och beräknas vara klart under vecka 28.  Pga. att sanering och montering kommer pågå under dagtid och kvällstid under ca två veckor så har vi ett kort informationsmöte måndag 15/6 kl. 18:00 på uteplatsen så att ni som bor i 5:an har möjlighet att ställa frågor.

Arbetet med Erikslundsvägen 7-11 kommer att återupptas efter vecka 33. Ny tidplan kommer att skickas ut när det börjar närma sig. 

 

 

 

 

 

Arbetet med att byta dörrar återstartades i början på veckan men vi tvingades avbryta igen då man hittade mer asbest. Det visar sig att dörrarna  är monterade på ett annat sätt än i 1:an och 3:an och på grund av det så hittade man inte all asbest när man sanerade. Vi har möte med berörda parter i början på nästa vecka och återkommer med mer information så fort vi kan.