Nyheter

Kom i håg att Tisdag den 22/4 är sista anmälningsdag om du/ni vill delta på föreningstämman nu på Torsdag den 24/2. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

 

 

 

 

 

TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR I BRF Morkullan

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

TID: torsdag den 24 februari klockan 18.30

PLATS: VIP lokalen på Rosvalla

Vi bjuder på en smörgås och en flaska vatten/läsk.

Det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt av föreningens medlemmar sluter upp. Varje medlem äger rätt att medföra ytterligare en familjemedlem. 

Vi vill samtidigt be alla att tänka på att pandemin inte är slut och vi har fortfarande stor smittspridning i samhället. Från styrelsens sida hoppades vi i det längsta att möjligheten att genomföra stämman genom poströstning skulle återinföras.

Vi har därför avvaktat med att boka lokal för att inte drabbas av kostnader för avbokning på grund av ändrade rekommendationer.Det är också bakgrunden till valet av lokal och att vi bjuder på enklare förtäring än vad vi brukar göra.  

Av bifogad dagordning framgår de ärenden som skall behandlas på stämman.

Vi ber Dig fylla i anmälningstalongen på sidan 3 och lämna den till styrelsen, Erikslundsvägen 5, eller på e-mail till senast den 22 februari 2022.

Kallelse till stämman och årsredovisning delas ut till samtliga hushåll och kallelsen finns även på föreningens anslagstavlor.

 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022.pdf  
HSB Brf Morkullan ÅR 2020-2021.pdf  

 

VÄLKOMNA!

 Nyköping 2022-02-08

 STYRELSEN

Installationen är nu klar och det går bra att börja använda laddstolparna.

 

Placering

Vi har valt att installera laddstolparna på utomhusparkeringarna och vi kommer att använda de elledningar som redan finns dragna till våra befintliga motorvärmaruttag.

De parkeringsplatser som berörs är nummer 41-46 utanför Erikslundsvägen 1-5 och nummer 101-106 utanför Erikslundsvägen 7-9. Om ni i dag har en av de berörda platserna och inte har behov av att kunna ladda er bil så kommer ni vid något tillfälle behöva byta till en annan parkeringsplats. Vi hoppas att vi i största möjliga mån kan erbjuda samma typ av parkeringsplats som ni har idag och ingen kommer att bli utan parkering.

 Leverantör

Som vi nämnt tidigare så har vi valt Opigo AB som partner. För att kunna använda laddstolpen så registrerar man sig hos Opigo och man får sedan en tagg som används för att slå på laddningen. Kostnaden för förbrukad el faktureras via Opigo en gång per månad.

Registrering av konto görs på https://cloud.opigo.se/

När man registrerar sig så behöver man ange ett anläggningsnummer och det är i vårt fall 1651

 Månadskostnad

Vi har efter dialog med några av er boende tänkt om när det gäller månadskostnaden. Parkeringsplats med laddstolpe kommer att kosta 275 kr per månad tillsvidare istället för att ha en förhöjd avgift i 36 månader som sedan sänkas.  

 Månadsavgift som debiteras av föreningen : 275 kr

Abonnemangsavgift per månad som debiteras av Opigo : 37,5 kr

Elförbrukningen debiteras med ca 1,5 kr per kWh via Opigo. Kostnad för den el som förbrukas i det vanliga motorvärmaruttaget ingår i den fasta månadsavgiften som tidigare.

Kontakta styrelsen eller anmäl er via hemsidan om ni vill teckna er för parkeringsplats med laddstolpe .  https://www.brfmorkullan.se/mitt-boende/parkering/

Ni som redan har en dialog med styrelsen om laddplats behöver inte anmäla er igen.

220123 info laddstolpar.pdf