Nyheter

Ni kanske har läst i styrelseinfo att vi har tagit beslut om att  installera laddstolpar på 12 st parkeringsplatser och vi vill nu informera om hur det kommer att fungera.

 Placering

Vi har valt att installera laddstolparna på utomhusparkeringarna och vi kommer att använda de elledningar som redan finns dragna till våra befintliga motorvärmaruttag.                                                       De parkeringsplatser som berörs är nummer 41-46 utanför Erikslundsvägen 1-5 och nummer 101-106 utanför Erikslundsvägen 7-9. Om ni i dag har en av de berörda platserna och inte har behov av att kunna ladda er bil så kommer ni vid något tillfälle behöva byta till en annan parkeringsplats. Vi hoppas att vi i största möjliga mån kan erbjuda samma typ av parkeringsplats som ni har idag och ingen kommer att bli utan parkering.

 Leverantör

Vi har efter att tagit in offerter valt att arbeta tillsammans med Opigo AB som kommer att stå för installationen och även hantera mätning och debitering av den el som respektive medlem förbrukar. För att kunna använda laddstolpen så registrerar man sig hos Opigo och man får sedan en tagg som används slå på laddningen. Kostnaden för förbrukad el faktureras via Opigo en gång per månad. Besök gärna https://opigo.se/ för mer information.

 Ekonomi

Vi har ansökt om Naturvårdsverkets bidrag som täcker 50 % av installationskostnaden och vår ansökan har blivit beviljad.Den andra halvan av installationskostnaden kommer finansieras genom en förhöjd månadsavgift som tas ut de första 36 månaderna.Den förhöjda avgiften gäller från det datum parkeringsplatsen hyrs ut med laddningsfunktionen aktiverad. I början tror vi inte att alla 12 platserna kommer att användas för laddning och under tiden hyr vi ut dessa som en vanlig parkeringsplats till den vanliga avgiften.

Vad kommer det att kosta ?

Föreningen kommer att ta den vanliga avgiften för parkeringsplatsen på 180 kr plus den förhöjda avgiften som kommer att vara 275 kr per månad de första 36 månaderna.Det vill säga 455 kr per månad i 36 månader och efter det sänks avgiften till 180 kr eller den då gällande avgiften för utomhusparkering. Opigo debiterar en fast månadsavgift per användare på 30 eller 60 kr per månad (ex moms) beroende på vilket abonnemang  man väljer. Kostnaden för el kommer att ligga på ca 1.5 kr per kWh. Pris per kWh baseras på föreningens pris till medlemmarna plus 0,25 kr per kWh.

 

Vi återkommer med tidplan så fort som möjligt.

Klicka på länken nedan om ni vill skriva ut eller ladda ner informationen.

211031 information laddstolpar.pdf

 

 

Stahrebolaget kommer att spola alla stammar kök och badrum i föreningen under vecka 46 – 48.

Det tar ca 2,5 dagar/hus.

Vi kan inte säga exakt när de kommer hem till just dig.

De börjar i källaren och går uppåt i varje hus.

Tänk på att plocka ur diskbänkskåpet, så de kommer åt att spola i rören under diskbänken.

Är man inte hemma kommer de att gå in med huvudnyckel.

De börjar på Erikslundsvägen 1 måndag den 15 november.

Vid eventuella frågor kontaktas Niklas Rehnström på HSB.

Kontaktperson Stahrebolaget: Joachim Jonsson 0709-814990